Fysiologie en pathologie van de baring eindtoets PLUS

Als afsluiting van de training Fysiologie en pathologie van de baring volgt nu een toets. De toets bestaat uit 15 vragen in totaal en zal gemiddeld niet langer dan 40 minuten in beslag nemen.

Je kunt de toets maximaal 3 keer doen. Voor een gunstige beoordeling moet je minimaal 70% van de toetsvragen goed beantwoord hebben.

Na de beoordeling krijg je zo spoedig mogelijk bericht of je bent geslaagd.