Corona Update

Corona Update

Ook wij hebben onze interne procedures en werkwijzen aangepast aan de landelijke richtlijnen ten behoeve van de kraamzorg.

Wij hanteren daarbij de uitgangspunten van het RIVM en staan in nauw contact met onze branchevereniging. Wij worden direct op de hoogte gebracht van wijzigingen in het overheidsbeleid in deze.

De keuze voor thuis-of ziekenhuisbevalling is nog steeds mogelijk (tenzij het medisch is). Bij een bevalling in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn. Kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis.

Kraambezoek kan niet thuis langs komen wanneer de kraamverzorgende in het gezin is.

Sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden om de kans op besmetting zo laag mogelijk en houden. Advies voor het kraamgezin is daarnaast dat als u bezoek wilt ontvangen, dit alleen toe te staan als het bezoek geen enkel ziekteverschijnsel heeft.

Onze interne werkwijze voorziet erin dat er maar één medewerker van onze organisatie bij u de kraamzorg verleend. Dit is mogelijk dankzij de flexibele inzet van onze betrokken medewerkers.

Vooralsnog worden intakes,  met een korte looptijd tot de bevalling, uitsluitend  telefonisch gedaan, om zo de contacten voor zwangere en kraamverzorgende te beperken.

Vanzelfsprekend houden onze kraamverzorgenden zich aan hun professionele standaarden en aangescherpte hygiënerichtlijnen.