Vroegsignalering, meldcode en shaken baby syndroom

Tijdens deze training leer je wat kindermishandeling, huiselijk geweld en shaken baby syndroom inhouden en hoe je ze in een gezin kunt herkennen. Ook ontwikkel je vaardigheden waarmee je huiselijk geweld of kindermishandeling bespreekbaar kunt maken. Daarnaast leer je hoe je handelt volgens de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vroegsignalering, meldcode en shaken baby syndroom

Dit is een voorbeeld pop-up